top of page
  • facebook-square
  • google-plus-square
IMG_7076.jpg
חתונה חילונית אורן יהי-שלום

שיהיה בשעה טובה!  אם אתם בדרך למיסוד היחסים בנישואין זה מרגש וטוב על אף הלבטים. וטוב שיש לבטים. 

חתונה היא טקס מעבר. זה רגע שבו אנחנו מודיעים לעצמנו ולסביבה שלנו - שאנחנו יחד. מקימים משפחה. 

אני ממליץ על טקס שאתם מעצבים אותו, ויש בו סמלים יפים של חופה וקידושין מהתרבות העשירה שלנו, מתובל בניחוח אקטואלי ונאמנות לדרך הומניסטית בה בני הזוג עומדים במרכז. 

את הטקס החילוני מעצבים בני הזוג לאחר לימוד מקדים - כן כן - כולל היכרות עם מה שכתוב בתנ"ך, במשנה ובתלמוד וגם מה שהתפתח במסורות השונות של עם ישראל, כולל בדורות האחרונים. כי זה שלכם! 

ואיפה הכיפה? 

הטקס הוא אישי - ואנושי - במרכזו בני אדם ותרבותנו. אני לא חובש כיפה משום שזה אינו טקס דתי ואני לא מעוניין ליצור מראית עין של מעשה דתי או הלכתי  בטקס. אבל אני לא אומר לאף אחד מה לשים או לא לשים על הראש שלו.
כדאי לומר את זה בגלוי - מחוץ למדינת ישראל כיפה היא אולי סמל מלכד, אבל בתוך ישראל הכיפה היא אמצעי הפרדה די יעיל בין קבוצות היהודים השונות (הרי גם הצורה וצבע הכיפה אינם מקריים).

מה חילוני בטקס?
בטקס יהודי חילוני מכוונים אל הטוב שיש לנו כאן דרך הסמלים התרבותיים שלנו וכל רכיבי המסורת שלנו אבל בלי הודייה לאל או סממני פולחן לישות או מקום מחוץ למציאות שלנו כאן. 

בטקס חילוני אנחנו מתמקדים באהבה, קירבה, בחירה, דעת והכבוד שלנו למסורת וגם לתרבות של כאן ועכשיו. 

זו חתונה מודרנית. איכותית.  

וכשיש הכנה משמעותית, יש התרגשות משמעותית. זה כל הרעיון. 

מוזמנים להכיר גם רבנים חילוניים (נשים וגברים)
העורכים טקסים - באתר טקסים, ובאתר יהדות חילונית.  ולבחור. 

 

 

bottom of page