• Blogger Social Icon
  • facebook-square
  • google-plus-square
יהי-שלום בעיתונות
ליצירת קשר טלפוני 054-3156150
אורן יהי-שלום: 
רב חילוני.
דוקטורנט ומרצה לתרבות ישראל.
לומד ומלמד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ובבית המדרש החילוני - ש.י.ח.ה בגליל.   

© 2020 החומרים באתר זה שייכים לאורן יהי-שלום

"חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד"  יהודה עמיחי

 העתיד שלנו יושב עכשיו על כסא בבית הספר! 

איך אפשר לחולל שינוי בחינוך? 

מה קרה לזהות היהודית-ישראלית בבתי הספר?
כיצד יקבלו הילדים שלנו חיבור של אהבה למורשת שלהם במקום מודל אורתודוכסי לחיקוי? 

מוכרחים לשפר את החינוך - ואפשר! 

מה הולך פה בישראל שבתי הספר שלנו שוקעים בביורוקרטיה? איך זה עובד בעולם? ומי הצליח לצאת מזה גם בישראל?