• Blogger Social Icon
  • facebook-square
  • google-plus-square
יהי-שלום בעיתונות
ליצירת קשר טלפוני 054-3156150
אורן יהי-שלום: 
רב חילוני.
דוקטורנט ומרצה לתרבות ישראל.
לומד ומלמד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ובבית המדרש החילוני - ש.י.ח.ה בגליל.   

© 2020 החומרים באתר זה שייכים לאורן יהי-שלום

"חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד"  יהודה עמיחי

מפגשי מורה נבוכים -  אבי החילוניים

בארבעה מפגשים ממוקדים (או יותר, תלוי בכם) נערוך היכרות עם מורה הנבוכים – פסגת יצירותיו של רמב"ם, מתוך כוונה להתמצא, להתחבר, לאהוב, ואולי... להמשיך לבד בבית. 

משה בן מימון- רמב"ם חולל תמורה של ממש בתרבות ישראל!  אחד העם אמר שאחרי רמב"ם "היהדות היא השכל". השפעת רמב"ם חרגה הרבה מתחומי היהדות והוא אחד מסוללי הדרך לדורות הבאים - שפינוזה, שלמה מימון ואחרים שעיצבו את עידן החילון והמודרנה כיום! 

מורה הנבוכים נכתב עבור מתי מעט שיש להם את הכלים הפילוסופיים וכן את ההתמצאות בתרבות ישראל. הספר מתמודד עם שתי סוגיות עומק אדירות: "מעשה בראשית" (מה היא הבריאה וחוקי הטבע) וכן מה הוא "מעשה מרכבה" (מהותו של האל). בהתאמה גם ניתן פירוש חדש למושגים כמו השגחה פרטית, עולם הבא ועוד.

השקפות העומק של רמב"ם מוסתרות בבלגאן מכוון. אבל יחד -  ניתן להתיר חלק מהסבך. 

בבית מדרש שיחה בגליל מתקיים רצף קריאה לימודית של מורה נבוכים, ומעת לעת גם הרצאות כלליות כמו אלה שכאן למעלה ולמטה. מוזמנים להציץ - וליצור קשר.