top of page
אורן יהי-שלום הרצאה יהדות חילונית

פרשות שבוע מזווית חילונית

מי אמר ש פרשת השבוע זה לדתיים?   

 בואו נדבר על זה רגע..    אבותנו בימי הבינים הבינו שאם לא ננהיג מסורת קריאה בתנך - נאבד אותו. פשוט מאוד. מדובר בשפה שלנו, בסיפורי האבות שלנו, במידע על ההיסטוריה של חלק מאבותנו, בשירה, בחוק קדום, במנהגי הפולחן, ההשקפות השונות ועוד ועוד.

 

כך נולדה המסורת של קריאה שבועית בספרי התנך (מדובר לא רק בתורה). 

 

כיום אנחנו רואים את הספר הזה במלוא חשיבותו כבסיס המשותף היחידי בין כל זרמי היהדות של ימינו. דווקא התנועה החילונית של המוסר וההשכלה כמו גם התנועה הציונית שהיא חלק מזה - ראו בתנך את המקור החשוב ביותר להגותם ופועלם ממש. 

 

מדוע שנוותר על זה?  קריאה ולימוד תנך דרך פרשות שבוע יכול וראוי להיות מנהג חילוני למהדרין.

 

אז בהתאם לרוח הקבוצה הלומדת נשלב פרשונויות ומדרשים, היסטוריה וארכיאולוגיה, חקר המקרא והתרבות, שירה קדומה ומודרנית וכל מה שבעצם עושה לנו נעים.

זהו אושר אמיתי.

ולכן זה מזווית חילונית, כי המטרה אינה דתית, אלא תרבותית-רוחנית.

פנו אל ד"ר אורן יהי-שלום 

 

bottom of page