top of page

סדרת הרצאות  ומאמר לקריאה:

שבע תמורות בתרבות ישראל 

מורשת וערכים - "ממעוף הציפור" 

רישום להורדת מאמרים וחומרים לחגים מהעגלה -  פרטיכם מאובטחים ולכל היותר תקבלו  אימייל בחודש 

תודה שנרשמתם -  כעת ממתין לכם אימייל עם קישור

שבע תמורות

בתרבות ישראל

הסדרה שתאפשר לכם "לראות את היער"בכיף

בסדרה של כמה מפגשים ניתן להכיר את תרבות ישראל ממעוף הציפור  - תמורות, טקסטים, הוגים ואירועים היסטוריים.

סדרה זו מבוססת על המאמר "שבע תמורות בתרבות ישראל", שפרסם יהי-שלום.  

כעת ניתן להורדה חינם
 

שבע תמורות בתרבות ישראל - מעט יותר פרטים (יש מאמר למעוניינים)

בדרך כלל יש לנו "סלט" בראש בעניין שלל השמות של אבותנו, הספרות, האירועים וכו'. 

הבלגאן הזה מסתבך עוד יותר כשפרשנים ה"שולטים בכיפה" מצטטים חוקים, סיפורים ופרשנויות כשלא נותר לנו אלא להקשיב במבוכה. 

בסדרת "מסע תרבות" נכיר את אבותנו מזווית תרבותית - נתייחס אל השינויים הגדולים בתרבות ישראל דרך מגוון הטקסטים העומדים לרשותנו. 

נשלב מבט היסטורי, ארכיאולוגי, טקסטואלי, וגם פרשנות אנושית-תרבותית לגווניה במרוצת הדורות.  

בכל ההרצאות משולבים קטעי טקסט, שירה, שאלות וקצת בדיחות. 

את ההרצאות ניתן לחלק בהתאם למסגרת הזמן שתוגדר - הכל גמיש- להלן המלצה:

בהרצאת מבוא - נכיר ונדון במושגי יסוד אודות תרבות כדי שתהיה לנו שפה משותפת: כיצד התפתחה תרבות האדם ומה הם מרכיביה,  סוגי דתות, טקסים, פולחן, ערכים וערכים אוניברסאליים, סמלים שונים ועוד..  בהרצאה זו נכיר לעומק את המושג "סמל" כפי שהתפתח באבולוציה האנושית של מיליוני השנים האחרונות. 

 

בהרצאה על -התמורה הישראלית נשאל אודות  ישראל הקדום, כיצד נוצר? -  הרצאה שניתן לשלב בהמשך או במבוא  אך רצוי להקדיש לה זמן בנפרד- נכיר את ארץ ישראל  בתקופה הכנענית עם תרבויות הסביבה, עם האימפריות שכבשו אותה לסירוגין, נכיר את עמי האזור  ונתמקד בממלכת ישראל הקדומה - המחלוקות אודותיה  - תנך וארכיאולוגיה

בהרצאה על התמורה היהודאית - נכיר את ממלכת יהודה ומהפכת אל אחד שהוביל יאשיהו וסופריו. נעמוד על מאפייניה של יהודה החדשה ביחס למסופר במקרא ואולי נצליח לראות מחדש את התנך כולו... לאהוב את אבותינו שיצרו את התנ"ך . 

בהרצאה על המהפכה המונותיאיסטית - נדבר על היווצרות הרעיון של אל אחד במרחב שלנו, החל מניצני המונותיאיזם במצרים עד למהפכה של גולי בבל.  נשתדל לא להתבלבל בין תכני הסיפור המקראי החשוב לבין נקודת מבטם של אבותינו שכתבו אותו, החל משנותיה האחרונות של ממלכת יהודה. למרות השלב המאוחר יחסית בו נתחוללה מהפכה זו בפועל - נעמוד על חשיבותה לפולחן ולכלכלה, למוסר האנושי ולמעמד האדם בעיני עצמו.  נכיר את דמויות התנך וחשיבותן לביסוס ההשקפות על עם ישראל ואלוהי ישראל: מאברהם ויעקב דרך משה ואהרון, דויד ויאשיהו. 

בהרצאה על מהפכת החכמים - נכיר את גיבורי המשנה בארץ ישראל ואת הדרך שעשו אבותינו החל מימי חשמונאי ועד לישיבות התלמוד בבבל. נעמוד על ההשפעה ההלניסטית -רומית בארץ ישראל, על מגוון הכיתות היהודיות, על בתי הכנסת שהתפתחו בתקופה זו ועל אמונתם המגוונת של אבותנו. נדבר על תהליך בניית לוח השנה העברי המוכר לנו כיום,ועל השינויים במנהיגות, בחקיקה, במנהגי החג ועוד.  

בהרצאה על התמורה הרציונאליסטית בימי הביניים  - נכיר את הרקע להגותו של הפילוסוף הרציונליסט הגדול ביותר שקם לנו - משה בן מימון. נכיר את יצירתו ונעמיק בכמה חידודים מתוך ספר מורה הנבוכים.  נדון בשינוי העצום שחולל רמב"ם בתפיסת האל והדת. נדון בהשלכות הגותו והגות חבריו הרציונליסטים בתרבות המערב על המחשבה המודרנית.  

בהרצאה על התמורה המודרנית - נכיר את החילוני הראשון, הסנונית של המודרנה - ברוך שפינוזה. נעמוד על יסודות גישתו מתוך "מאמר תיאולוגי מדיני" ועל השפעת הגותו והגות ממשיכיו המשכילים של אירופה על התפתחות המודרנה. נזהה את מעגל השינוי העצום שחוללה המודרנה על מבנה החברה ותפיסת התרבות האנושית בדגש על ההשלכות של כל זה על זרמי תרבות ישראל. נדון בהיווצרות הזרמים הדתיים המודרניים - אורתודוכסיים ורפורמים כולל החסידות, וכן בזרמים החילוניים לגווניהם.  

בהרצאה על התמורה הציונית - נדגיש את מה שבדרך כלל פחות מדברים עליו: הציונות כמהפכה תרבותית.  מעבר לרעיון כינוסם הפיזי של היהודים עומדת הציונות על רעיונות ההתחדשות היהודית לגווניהם. נעמוד על טיבו של רעיון ההתחדשות העברית בארץ ישראל - בשפה, בסמלים, בשלטון, בערכי המוסר ועוד. נכיר את הדילמות התרבותיות של מייסדי הארץ כמו גם את מגילת העצמאות וחוג התנך של בן גוריון.

בהרצאת הסיכום - נעמוד על תרומתן של התמורות הגדולות בתרבותנו להיווצרות הערכים ההומניסטיים שלנו - בימינו. נזכיר את הגותו של השופט העליון חיים כהן ונדון במשמעותם של ערכים הומניסטיים לאור תרבות ישראל והמשטר הדמוקרטי. האם הדמוקרטיה הישראלית נשענת על תרבות ישראל? מי הוא עם ישראל בימינו? מה דמותו בדורות הבאים?   

bottom of page