top of page

ניתן להזמין מגוון הרצאות וסדנאות  - בהתאמה לקהל שלך  
(בתחתית עמוד זה קישור לעשרות הרצאות בבית המדרש שיחה בגליל]  

 

תרבות זה כל הסיפור

הרצאת מבוא - רב חילוני מתבונן במורשת

לתפוס את היהדות כתרבות -  קיבלנו  נכס עצום בירושה. 

היכרות עם שינויים בתרבות, טקסטים והוגים גאונים מאפשרים לנו לעצב בהנאה את החיים היום. 

למעלה מ 20 שנות לימוד והרצאה בידיכם לבחירה

בואו נעשה תרבות יהודית חילונית הומניסטית: 

בלי להתבלבל ובלי להתבטל! 

מורה הנבוכים

אבי החילוניים 

סדרת מופת - למבקשים עומק

בהמשך לממצאי מחקר (PHD​) ועיון רב שנים במורה הנבוכים - הנכם מוזמנים להכיר את הנועז והחשוב מבין ההוגים היהודיים בכל הזמנים. 

מגוון מפגשי לימוד מתקיימים בעשור האחרון. 

מוזמנים לצפות בעשרות מפגשי לימוד מצולמים - מפעל קריאת המורה בבית המדרש שיחה בגליל, בהובלת אורן יהי-שלום. 

חגי ישראל

לפני כל חג - שווה להתמצא ולהרגיש את עומקו

מעטים יודעים שחגי ישראל במקרא קשורים זה בזה: ראשיתם בחג האביב ויש ביניהם קשר הדוק של לוח שנה שמשי וספירת שבועות חקלאיים.

מכאן מתחילות שכבות של סיפורי היסטורי,   
חידושי חז"ל ועד ההתחדשות העברית הציונית

כתובת על הקיר

השנה שלפני רצח רבין

ד"ר אורן יהי-שלום, יועץ תסריט לסרט
"ימים נוראים", בשיחה על תא הסטודנטים שהקים מול הקנאים בבר אילן, ועל מסקנות מחקר הלכתי אודות המניעים לרצח והשותפים הרוחניים לו .

תנ"ך ופרשות שבוע 

היכרות עם רובדי העומק ומגוון יוצרי המקרא

בכל פרשת שבוע מסתתרים שבעים פנים של עושר ועומק - לבחינתנו. זה מעיין נפלא .

מפגש עם רב חילוני על פרשת שבוע מאפשר התבוננות פתוחה הכוללת זוויות פילוסופיות ושאלות אודות אבותינו שכתבו את הטקסים הללו.

כל מפגש פרשת שבוע הוא חוויה ייחודית - בהתאם לקהל.  והעיקר להכיר ולאהוב את מורשתנו

בלי להתבטל - ובלי להתבלבל. 

שבע תמורות

בתרבות ישראל

הסדרה שתאפשר לכם "לראות את היער"בכיף

בסדרה של כמה מפגשים ניתן להכיר את תרבות ישראל ממעוף הציפור  - תמורות, טקסטים, הוגים ואירועים היסטוריים.

סדרה זו מבוססת על המאמר "שבע תמורות בתרבות ישראל", שפרסם יהי-שלום.  
 

מפגשי לימוד מצולמים  - מוזמנים לצפות בערוץ ש.י.ח.ה בגליל

(שוחרי יהדות חילונית הומניסטית)

בית המדרש לרוח יהודית חילונית

bottom of page