top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תאורן יהי-שלום. רב חילוני

מה לחילוניים ול"מתן תורה"?
"מתן תורה"? גם בתורה אין "מתן תורה"

קראו תנך ותמצאו שבהר סיני ניתנו עשרת דברות. המילה "תורה" מופיעה עשרות פעמים בתורה בהקשרים ספציפיים : "תורת ה... קורבנות/ הזבה/ וכו " - כלומר זה קובץ כללים מסויים. כנראה הפרושים היו אלה שחיברו את הרעיון שעל הר סיני ניתן ספר הוראות רחב מאוד - תורת משה. הם גם אלה שקידשו אותו כטקסט שלם בזמן שהטקסט עבר התפתחות רבת שנים ומעולם לא היה אחיד. למה זה חשוב לנו? כי כל דור פירש את התורה וגם עלינו לעשות זאת! חילוניים עשויים למצוא בלב התורה רעיונות יסוד שהם אלה שהובילו להומניזם של ימינו ולחיים החילוניים שלנו פה כישראלים.


רעיון הברית בין העם לאלוהיו - גדוש ברעיונות עומק חשובים גם לנו. קחו למשל את דמותו של משה ותראו אדם שאינו כוהן ואינו מלך ואין לו יורשים והוא אפילו לא מגשים את חזונו באופן אישי - משה הוא סמל לריחוק מכל פעילות חיצונית קוסמטית והתמקדות במהות - בעיקר, במוסר ובערכים ולא במצוות חיצוניות! גם לא בפולחן. מבט מהיר בעשרת הדיברות - לב הברית, יסייע בכך מאוד:


חילוניים יכולים לחגוג את עשרת הדיברות

עשרת הדיברות בלב המקרא - בלי פולחן והלכה - רק סמל של שחרור האדם ומוסר אנושי. חילוניים עשויים לקחת את הטקסט הזה ולחגוג אותו (ושימו לב שהזרם הרבני דווקא מחביא את עשרת הדיברות - אין תפילה שהן במרכזה או אפילו מזוזה עם עשרת הדיברות) . כל עשרת הדיברות אינן אומרות מילה אחת על קורבן, עבודת אל או תפילה. הן רק מרחיקות מ"דמיון שווא" - החל מפסל שאותו עובדים ועד דמיון החמדנות. אלה הדברים שמרחיקים אותנו מחשיבה טובה - מהיותנו אדם. זו ליבת הברית והזרם החילוני בימינו - הנשען על ערכים הומניסטים ומחשבה חופשית מייצג ללא ספק מהות פנימית זו של עשרת הדיברות. האלוהים של חילוניים מייצג ממש את "רום שיאם" של הערכים בחיים ואת השלם הגדול - כמושג מופשט - שאל מולו אנחנו הסופיים כאן - חיים ופועלים. אבל אנחנו בצלם אלוהים! יש בנו שאיפה לשלמות הזו. להיות טובים יותר, לדעת יותר.. זה אומר שהצו "העז לדעת" - ססמת הנאורות עליה הכריז עמנואל קאנט משתלבת היטב במסורת שלנו! עוד מימי קדם.

אז במקום לנהות אחר סמכות חיצונית, מצוות הלכה מאובנות או יצרים פרי "דמיון השוא" שלנו - אפשר לחתור להיות אמיתיים, מוסריים מכבדים ולהכיר את המורשת שלנו תוך חידוש מתמיד שלה - לאור הערכים שלנו.


בלי להתבלבל ובלי להתבטל.

להתראות!


אם טרם עשיתם כך - מוזמנים להירשם באתר העגלה החילונית.. כדי להוריד מאמרים וחומרים לחגים.

לכל הרצאה או מפגש לימוד - פנו ישירות לאורן יהי-שלום, רב חילוני: 054-3156150 - או דרך אתר העגלה החילונית.צפייה 10 תגובות

留言


bottom of page