• Blogger Social Icon
  • facebook-square
  • google-plus-square
יהי-שלום בעיתונות
ליצירת קשר טלפוני 054-3156150
אורן יהי-שלום: 
רב חילוני.
דוקטורנט ומרצה לתרבות ישראל.
לומד ומלמד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ובבית המדרש החילוני - ש.י.ח.ה בגליל.   

© 2020 החומרים באתר זה שייכים לאורן יהי-שלום

"חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד"  יהודה עמיחי

תרבות אדם - מה הסיפור?

במה מותר האדם מן הבהמה? 

מבחינה ביולוגית בני האדם אינם שונים משאר בעלי החיים ולמען הדיוק גוף האדם פחות מתוחכם מבעלי חיים רבים אחרים. ובכל זאת – בני האדם השתלטו על כל העולם ורבים מהם מסוגלים לעבור מחלק אחד של העולם לשני בתוך שעות בודדות.

מה המאפיין הייחודי בהתנהגות בני האדם?

אמנם לפי המסורת נבראו בני האדם לפני קצת למעלה מ-  5700 שנים אך כשם שידוע לנו כי כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וכשם שאנחנו סומכים על תרופות רפואיות כך אנחנו יודעים כי במיליוני השנים האחרונות חלו שינויים מדהימים במוח האדם וביכולותיו השכליות.


בני אדם יצרו שפה, יצרו סמלים, יצרו מנהגים, למדו לשתף פעולה, יצאו לצוד, התמודדו עם פחדים ושאיפות, בנו לעצמם אלים, כתבו סיפורים, הקריבו קורבנות, התמודדו עם תוצאות פעולתם, הרחיבו את שיתוף הפעולה ביניהם, כשלו והצליחו, הרגו וחיו בשלום, וחוזר חלילה.

 

איך זה יכול להיות שבמאה ה - 21 רוב ילדי ישראל אינם זוכים ללימוד משמעותי של התפתחות תרבותם מזווית זו של המודרנה? בדיוק כמו שמובן שנלמד את ילדינו ללכת לרופאים ולא לכוהנים או שמאנים, כך ברור שעלינו להכיר להם את תרבותם כפי שאנחנו מכירים אותה - ודרכה אפשר להכיר גם את עברה ותלאותיה. 

 

בסדרת ההרצאות "מסע תרבות" נעשה היכרות עם אבות בני האדם לפני מיליוני שנים ועם המכשפה שחיה בארץ ישראל לפני 12,000 שנים.

נצעד אתם במסע השינוי שהם עברו ונעמוד על טיבן של המילים "תרבות" דרך המילים סימן, סמל ומערכת סמלים..   

נשאל מה הם ערכים? וכיצד יכולים להיות ערכים אוניברסאליים?

האם הם לא יהודיים?