top of page

נקודה  2  - תצפית שעב 
 לחצו לסרטון הדרכה

אנו עומדים על קצה  המצוק הדרומי של רכס הר גילון מתחתינו נצבת בקעת חילזון, ונחל חילזון הזורם בה .תחילתו של תוואי הנחל הוא בקרבת אשבל, קיבוץ הממוקם דרומית לכרמיאל, וסופו בקרבת עכו, בכפר שעב. הנחל נשפך לנחל נעמן, הנשפך אל הים בקרבת עכו.

IMG_20141121_092808.jpg
IMG_20141121_092808.jpg

בתמונה: תצפית נקודה 2, מעל היישוב שורשים 

מה רואים בנקודה  2


בקרבת נחל חילזון התיישבו מספר שבטים בדואיים המרוכזים בכמה כפרים כגון ערב אל נעים, והכפרים הבלתי מוכרים ערב אל מריסאת, ערב אל סוועאד וערב אל חמדין.
 לצערנו אל הנחל נשפכים שפכי ביוב מכמה יישובי הסביבה וארגונים סביבתיים מנהלים מאבק לשיקום הנחל והצלתו.
 
מתחתנו מעט מערבה נמצא הכפר שעב.
בשעב מתגוררים קרוב ל 8,000 תושבים מוסלמים, חלקם הועברו אליו מאזור עמק החולה, בתום מלחמת העצמאות. שעב הוכרז כמועצה מקומית בגליל התחתון בשנת 1975. 
 
בשעב שרידי ישוב יהודי קדום – "שאב" שמו - עיירה יהודית מן התקופה ההלניסטית עד הערבית.  יוספוס פלביוס (מנהיג בימי המרד הגדול ברומים – סוף בית שני) מזכיר בספרו "מלחמות היהודים", אדם בשם אלעזר בן שמי כיליד היישוב שאב שהצטיין בהגנת יודפת במרד הגדול ברומאים.
"שאב" נזכרת בסקר היישובים היהודיים בגליל לאחר המרד הגדול. לפי ספרו של פרופ' מיכאל אבי יונה, 'גאוגרפיה היסטורית' - שני אמוראים (חכמים מתקופת התלמוד) פעלו בשאב:  רבי מנא דשאב ורבי זכאי דשאב. תעודה מהמאה ה-‏11 מזכירה יהודי שנפטר בשאב.
 
מתחתינו הישוב שורשים.  זהו יישוב קהילתי שהוקם  על ידי גרעין "סוף מערב" מצפון אמריקה, ועלה על הקרקע במקומו הנוכחי בשנת 1985 כמושב שיתופי,  לאחר מכן הפך ליישוב קהילתי, בעל זיקה לתנועה ליהדות המסורתית - התנועה הקונסרבטיבית.

הרחק בדרום מערב  אפשר לראות רכס הכרמל ומערבה משם את חוף הים ועמק זבולון, ישובי הקריות עד מבואות עכו.
[העשרה למדריכים: מבנה הגליל התחתון רכסים ובקעות. ] 

 
נמשיך ללכת לכוון מזרח עם השביל המתפתל לו בין צומח חד שנתי עונתי: בסתיו החצבים ובעונות החורף והאביב פריחת כלניות, נוריות,  רקפות ושלל פרחים נוספים.

הצומח הרב שנתי מגוון וכולל צומח נמוך כמו קידה שעירה, סירה קוצנית, אחירותם, ועד לצומח הגבוה של החורש הים תיכוני שמלווה אותנו לאורך המסלול.

כל אלא גדלים על קרקע  טרשונית  סלע גיר קשה אשר כולו מחורר ומחורץ .

bottom of page