top of page

נקודה  3  - קארסט
 לחצו לסרטון הדרכה

המשכנו לאורך המצוק והגענו לאזור סלעי בולט מעל המצוק. זהירות - לא לרדת מהשביל.  
אנו ניצבים על סלעי דולומיט קשים  מחורצים, מחוררים ומנוקבים  כל אלו  נגרמו לסלע על ידי פעילות
נמרצת של מים ורוח. תופעה זו אנו מכנים בשם קארסט.

IMG_20141121_092808.jpg
20240208_085625.jpg

מה רואים בנקודה 3

קארסט היא תופעה גיאולוגית המאופיינת על ידי מערכת ניקוז תת-קרקעית. בנוף הקארסטי יש מספר תצורות נוף שחלקן ייחודיות, כגון בולעניים, פירים אנכיים, מגדלי קארסט ומערות. נוף קארסטי נוצר לרוב באזור בעל מסלע גירני (סלעי גיר או דולומיט) ותמיד באזור שבו יש מסלע מסיס.
הסלעים הם למעשה משקעים בתחתית ים קדום בתקופות קדומות של כדור הארץ (ים טתיס) בערך 150 עד 95 מיליוני שנים לפני זמננו.  


במהלך מיליוני השנים חדרו מים לתוך סדקים והרחיבו אותם, המיסו את חלקם - וכך נוצרו בין השאר טרשונים - גושי סלעים הבולטים מעל פני הקרקע. 
במהלך השנים גם נוצרה אדמה - שהיא חומר הבליה של הסלעים הנסחפת והופכת לקרקע. כך שרידי הסלעים התמעטו, ובשטח נשארו גושי סלע בודדים מוקפים בקרקע.

 
עוד על קארסט :  
קארסט הוא שמו הגרמני של אזור קראס (Kras) בסלובניה, שבו מערכות ניקוז ותצורות נוף קארסטיות.
 
  לשם היווצרות הנוף הקארסטי יש צורך בשלושה גורמים:
1.מסלע מסיס - גיר, גבס, מלח.
2.כמות משקעים מספקת - גשם, שלג, ברד.
 
3.פחמן דו-חמצני - מצוי באטמוספירה, בעיקר קרוב לפני הקרקע באזורים מרובי צמחייה.
 
המים היורדים כמשקעים ממיסים את הפחמן הדו-חמצני וכך נוצרת חומצה חלשה התוקפת את הגיר וממיסה אותו.

לאורך שביל יהי-שלום תצורות קארסט רבות.  צעדו בזהירות.

bottom of page